Više nego u udžbeniku

Sangaku problemi – geometrijski problemi u japanskim hramovima – 2. dio

Broj 65 / Godište XIII. / 2014.