Matematika i računalo

Simulacija utjecaja vjetra na kretanje aviona

Broj 39 / Godište VIII. / 2009.