Matematika i računalo

Statistika uz pomoć programa GeoGebra 4.0

Broj 61 / Godište XIII. / 2014.