Više nego u udžbeniku

Suma kvadrata prvih n uzastopnih prirodnih brojeva

Alija Muminagić (Frederiksberg, Danska)  
Broj 60 / Godište XII. / 2013.