Više nego u udžbeniku

Suma kvadrata prvih n uzastopnih prirodnih brojeva

Alija Muminagić (Frederiksberg, Danska)  
Broj 61 / Godište XIII. / 2014.