Više nego u udžbeniku

Sunčeva analema i Bernoullijeva lemniskata

Sanja Sruk (Zagreb)  
Broj 97 / Godište XX. / 2021.