Dnevnik jedne štreberice

Taj divni, taj prirodni broj 2.718…

 
Broj 26 / Godište VI. / 2009.