Povijest matematike

Tko je prvi… beskonačnost označio sa ∞?

Broj 80 / Godište XVI. / 2017.