Povijest matematike

Tko je prvi … dokazivao matematičke tvrdnje?

Broj 95 / Godište XIX. / 2020.