Povijest matematike

Tko je prvi grafički prikazao podatke?

Broj 77 / Godište XVI. / 2016.