Povijest matematike

Tko je prvi točno odredio površinu nekog lika obrubljenog krivuljama?

Broj 76 / Godište XVI. / 2016.