Povijest matematike

Tko je prvi… uveo negativne brojeve?

Broj 111 / Godište XXIII. / 2023.