Povijest matematike

Tko je prvi… uveo sinus i kosinus?

Broj 82 / Godište XVII. / 2017.