Povijest matematike

Tko je prvi znao riješiti kubnu jednadžbu?

Broj 103 / Godište XXI. / 2022.