Povijest matematike

Tko je prvi znao riješiti kvadratnu jednadžbu?

Broj 102 / Godište XXI. / 2021.