Povijest matematike

Tko je prvi znao riješiti linearnu jednadžbu?

Broj 101 / Godište XXI. / 2021.