Povijest matematike

Tko se prvi koristio nazivima glavnih matematičkih disciplina?

Broj 104 / Godište XXI. / 2020.