Više nego u udžbeniku

Tragom jednog zadatka

Alija Muminagić (Frederiksberg, Danska), Jens Carstensen (Frederiksberg, Danska)  
Broj 77 / Godište XVI. / 2016.