Više nego u udžbeniku

Više dokaza jedne algebarske nejednakosti

Broj 59 / Godište XII. / 2013.