Problemi kroz povijest

Zabavni zadatak u vezi s kretanjem puža

Josip Sliško (Puebla, México)  
Broj 83 / Godište XVII. / 2018.