Zanimljiva matematika

Zagonetke sa šibicama, 1. dio
Nekoliko povijesnih epizoda i opća važnost

Josip Sliško (Puebla, México)  
Godište XXV / Broj 123. / 2024.