Zanimljiva matematika

Zagonetke sa šibicama, 2. dio
Upotreba u suvremenom matematičkom obrazovanju i moguća poboljšanja

Josip Sliško (Puebla, México)  
Godište XXV / Broj 124. / 2024.