Više nego u udžbeniku

Zanimljiv način aproksimacije $\sqrt{2}$

Sanja Sruk (Zagreb)  
Godište XXV / Broj 123. / 2023.