Zanimljivosti

√2 = 1.41421356237309504

 
Godište I / Broj 3. / 2009.