Zanimljivosti

√2 = 1.41421356237309504

 
Broj 3 / Godište I. / 2009.