Zanimljivosti

42. Mersenneov broj – novi rekord

 
Broj 29 / Godište VI. / 2009.