Iz rječnika metodike

Algebarska metoda rješavanja konstruktivnih zadataka

Broj 42 / Godište IX. / 2010.