Povijest matematike

Boškovićevo izvođenje Heronove formule

Broj 11 / Godište III. / 2009.