Iz matematičkog života

Državni stručni skup nastavnika matematike, Osijek 2016.

Broj 86 / Godište XVIII. / 2018.