Iz razreda

Funkcija i njen graf: razmisli, poveži, obrazloži!

Broj 69 / Godište XIV. / 2015.