Matematika i računalo

GeoGebra kao alat u vrednovanju učenika

Snježana Bošnjak (Osijek), Zvjezdana Jurić (Osijek)  
Broj 109 / Godište XXII. / 2023.