Više nego u udžbeniku

Geometrijski dokaz nejednakosti sredina

Broj 40 / Godište VIII. / 2009.