Više nego u udžbeniku

Grafičko rješavanje jednadžbi trećeg i četvrtog stupnja

Broj 74 / Godište XV. / 2016.