Više nego u udžbeniku

Jedna algebarska nejendakost i njena generalizacija

Broj 69 / Godište XIV. / 2015.