Zanimljivosti

Kako barometrom izmjeriti visinu zgrade?

 
Broj 17 / Godište IV. / 2009.