Zanimljivosti

Kako izračunati sin nx i cos nx

 
Broj 21 / Godište V. / 2009.