Zanimljivosti

Kako je Tales izmjerio visinu Keopsove piramide

 
Godište II / Broj 9. / 2009.