Zanimljivosti

Kako je Tales izmjerio visinu Keopsove piramide

 
Broj 9 / Godište II. / 2009.