Više nego u udžbeniku

Karakteristične točke jednakokračnog trokuta

Broj 86 / Godište XVIII. / 2018.