Iz svijeta

Latvijski model informatizacije obrazovanja – ogledalo našeg zaostajanja

Broj 12 / Godište III. / 2009.