Zanimljiva matematika

Magični kvadrati – čarolija u šahu

Broj 87 / Godište XVIII. / 2018.