Više nego u udžbeniku

Nejednakost između aritmetičke i geometrijske sredine nije svemoćna

Broj 66 / Godište XIV. / 2014.