Više nego u udžbeniku

Neki jednostavni nelinearni regresijski modeli (1. dio)

Broj 67 / Godište XIV. / 2015.