Više nego u udžbeniku

Neki jednostavni nelinearni regresijski modeli (2. dio)

Broj 68 / Godište XIV. / 2015.