Više nego u udžbeniku

Neki jednostavni nelinearni regresijski modeli (3. dio)

Broj 69 / Godište XIV. / 2015.