Iz razreda

Neki skupovi točaka u ravnini i njihove jednadžbe

Broj 13 / Godište III. / 2009.