Projektna nastava

Od kartona, preko stiropora do 3D printa makete crkve

Broj 87 / Godište XVIII. / 2018.