Iz matematičkog života

Održan prvi Ljetni kamp mladih matematičara

 
Broj 56 / Godište XII. / 2012.