Više nego u udžbeniku

Pellovi brojevi

Alija Muminagić (Frederiksberg, Danska), Jens Carstensen (Frederiksberg, Danska)  
Broj 68 / Godište XIV. / 2015.