Mali matematički rječnik

Porijeklo riječi i nastava – Kako bolje razumjeti matematičke pojmove

Broj 30 / Godište VI. / 2009.