Više nego u udžbeniku

Primjena jednostavnog kamatnog računa na “račun zadužnica”

Broj 66 / Godište XIV. / 2014.