Psihologija i matematika

Psihološki aspekt nastave matematike – model učenja Richarda Skempa

Broj 32 / Godište VII. / 2009.